Övrigt
Gladö Kvarn bygghandling
Pershagen bygghandling

Wi landskap AB, Erstagatan 5 10 tr, 116 28 Stockholm, info@wilandskap.se, tel 070 493 77 76

Västergårdshallen

 

i Södertälje. Systemhandlingar och bygghandlingar för nybyggnation av idrottshall. I samarbete med Comarc arkitekter.

Uppdragsgivare: NCC Construction i partnering med Telge.

Utfört på WWL, Wi landskap.

Västergårdshallen vy Comarc

Gladö Kvarn, SRV

 

i Huddinge. Systemhandlingar och bygghandlingar för nybyggnation av kontor och personalutrymmen på återvinningsanläggning.

Uppdragsgivare: NCC Construction.

Utfört på WWL.

Pershagen Bollhall

 

i Södertälje. Systemhandlingar, bygghandlingar och relationshandlingar för nybyggnation av bollhall. I samarbete med Comarc arkitekter.

Uppdragsgivare: NCC Construction i partnering med Telge.

Utfört på WWL, Wi landskap.

Projekt Sven

 

i Gustavsberg på Värmdö. Höjdutredningar, gestaltning av mark, bygghandlingar samt relationshandlingar för nytt centrallager och logistikcenter för anrika Gustavsbergsfabriken på Värmdö.

Uppdragsgivare: NCC Construction.

Kista Galleria

 

i Kista, Stockholm. Bygghandlingar för ny entré till galleria samt samordning med Stockholms Stad med avseende på planerad gatuombyggnad. Entréområde inkluderande trappor och ramper av granit. I samarbete med Wester+Elsner.

Uppdragsgivare: Citycon.