Kulturhistoria

Villa Beylon, Ulriksdal

 

Framtagande av bygghandlingar för upprustning av herrgårdspark samt beställarstöd vid anläggningsarbete.

Uppdragsgivare: Statens Fastighetsverk samt privat.

 

Vårdprogram Västerås Slottspark
Illustrationsplan Västerås slottspark

Skånelaholms slottspark

 

i Sigtuna. Bygghandlingar för restaurering av parkdamm samt historiska gångvägar efter tidigare utförd vårdplan samt allérenovering.

Uppdragsgivare: Kungliga Vitterhetsakademien.

 

Idéskiss herrgårdspark Torekällberget
Stadspark Torekällberget

Torekällbergets Friluftsmuseum

 

i Södertälje. Kulturhistoriska fördjupningsstudier och framtagande av program och bygghandlingar för utveckling av museets parker, trädgårdar och bakgårdar.

Uppdragsgivare: Södertälje kommun.

Utfört på Novamark, LOLA, WWL, Wi landskap.

Igelsta Gård

 

i Södertälje. Kulturhistorisk dokumentation samt bygghandlingar för restaurering av herrgårdspark.

Uppdragsgivare: Södertälje kommun.

Utfört på Novamark, LOLA.

Utvecklingsplan Valla
Upprustningsförslag Igelsta
Grindstolpar Igelsta

Wi landskap AB, Erstagatan 5 10 tr, 116 28 Stockholm, info@wilandskap.se, tel 070 493 77 76

Bakgårdsodling Torekällberget

Västerås slottspark

 

Färdigställande av vårdprogram för slottspark med anor från Vasatid. Kulturhistorisk dokumentation, målformuleringar samt skötselplan.

Uppdragsgivare: Statens Fastighetsverk.

 

Valla, Gamla Linköping

 

Utvecklingsplan för del av friluftsmuseet Gamla Linköping. Dokumentation samt utvecklingsförslag.

Uppdragsgivare: Linköpings kommun.

Utfört på WWL.

Skånelaholm