Information
informationsskylt naturreservat

Informationsskyltar

 

till naturreservat i Nacka. Framtagande av kartmaterial och textmaterial. Projektledning för beställning, anläggning och besiktning.

Uppdragsgivare: Nacka kommun.

Utfört på LOLA, WWL.

Fritidsguide

 

för Nacka. Redaktionellt arbete samt sammanställning av text- och bildmaterial.

Uppdragsgivare: Nacka kommun.

Utfört på Novamark, LOLA, WWL, Wi landskap.

fritidsguide
fritidsguide

Stockholm, den gröna storstaden

 

Samfundet S:t Eriks årsbok 2009. Artikel "Från park till praktiskt- stadens villaträdgårdar".

Uppdragsgivare: Samfundet S:t Eriks

Wi landskap AB, Erstagatan 5 10 tr, 116 28 Stockholm, info@wilandskap.se, tel 070 493 77 76

fritidsguide