Barn och unga

Förskolan Väktaren

 

Nyanläggning av förskolegård i Smista, Huddinge. I samarbete med Comarc Arkitekter. Uppdragsgivare: NCC Construction i partnering med Huge. Utfört på WWL.

Sagoskogens förskola
Sagoskogens förskola
Sagoskogens förskola

Källbrink förskola

 

Nyanläggning av förskolegård i Källbrink, Huddinge. I samarbete med Comarc Arkitekter. Uppdragsgivare: NCC Construction i partnering med Huge. Utfört på LOLA.

Illustrationsplan Källbrink förskola
Källbrink förskola
Källbrink förskola
Entreprenörsgymnasiet bild Comarc

Riddarsporren

 

Upprustning av förskolegård på del av bostadsgård i Stockholm.

Uppdragsgivare: Svenska Bostäder

Utfört på WWL.

Entreprenörsgymnasiet bygghandling
Riddarsporren förskola
Riddarsporren förskola

Wi landskap AB, Erstagatan 5 10 tr, 116 28 Stockholm, info@wilandskap.se, tel 070 493 77 76

Förskolan Sagoskogen

 

Nyanläggning av förskolegård i Balingsnäs, Huddinge. I samarbete med Comarc Arkitekter.

Uppdragsgivare: NCC Construction i partnering med Huge. Utfört på LOLA.

Entreprenörsgymnasiet

 

i Södertälje. Tillbyggnad och omgestaltning av gymnasieskola. I samarbete med Comarc Arkitekter. Uppdragsgivare: NCC Construction i partnering med Telge. Utfört på LOLA.