Parker och platser
Stadspark Torekällberget
Torekällberget

Raoul Wallenbergs plats

 

i Linköping. Upprustningsförslag och förfrågningsunderlag för kommunal platsbildning med höga kulturvärden.

Uppdragsgivare: Linköping kommun

Raoul Wallenbergs plats
Raoul Wallenbergs plats
Dokumentation Setterwallsparken
Setterwallsparken bygghandling

Wi landskap AB, Erstagatan 5 10 tr, 116 28 Stockholm, info@wilandskap.se, tel 070 493 77 76

Setterwallsparken

 

i Nacka. Kulturhistorisk dokumentation samt bygghandlingar till upprustningsförslag för kommunal park med höga kulturvärden.

Uppdragsgivare: Nacka kommun.

Utfört på Novamark.

Torekällbergets friluftsmuseum

 

i Södertälje. Nyanläggning av stadspark, bakgårdar, borgarträdgård, entréområde samt engelsk park mm med inspiration från Södertäljes historia och gällande parkmode vid 1800-talets mitt. Program samt bygghandlingar.

Uppdragsgivare: Södertälje kommun.

Utfört på Novamark, LOLA, WWL, Wi landskap.

 

Raoul Wallenbergs plats