Program och tidiga skeden
parkprogram kanalstråket
parkprogram kanalstråket

Parkgestaltningsprogram

 

för Kanalstråket i Södertälje kommun. Stråket står inför förändringar med en breddning av kanalen och bostadsbebyggelse. Med stor hänsyn till områdets höga kulturvärden visar parkprogrammet hur de allmänna ytorna kan utvecklas och lyftas fram.

Uppdragsgivare: Södertälje kommun.

Utfört på WWL.

Årstafältet, utredning inför detaljplan

 

Årstafältet i Stockholm kommer att utvecklas och kompletteras med bostäder och rekreationsytor. Inför den nya detaljplanen och till Stockholm Stads gestaltningsprogram har vi gestaltat en av de nya bostadsgårdarna. I samarbete med Rosenbergs Arkitekter/ Sandell Sandberg.

Uppdragsgivare: Ikano Bostad/ Maxera Bostad.

Utfört på WWL.

förstudie strandpromenader

Utvecklingsplan

 

för Prästviken i Eriksberg/ Botkyrka. Utredning av natur- och kulturvärden samt framtagande av förslag på utveckling av bostadsbebyggelser.

Uppdragsgivare: Svenska Kyrkan

Utfört på LOLA.

Årstafältet gårdsgestaltning
utvecklingsplan Eriksberg

Wi landskap AB, Erstagatan 5 10 tr, 116 28 Stockholm, info@wilandskap.se, tel 070 493 77 76

strandpromenader karta

Strandpromenader i Nacka

 

Inventering och förslag till utveckling av strandpromenader i Nacka. Kartsammanställningar och idéskisser. Uppdragsgivare: Nacka kommun.

Utfört på WWL.

Hundrastgårdar i Nacka

 

Inventering och förslag till utveckling av hundrastgårdar i Nacka. Förslag till koncept, placeringar och idéskisser.

Uppdragsgivare: Nacka kommun.

Utfört på WWL.

idéskiss hundrastgård